Ambassade van België in Azerbeidzjan
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

De Ambassade van België in Bakoe heeft geen visumbevoegdheid

Onderdanen en officiële inwoners van Azerbeidzjan, Georgië en Turkmenistan die naar België willen reizen, kunnen hun visumaanvraag indienen bij de bevoegde instantie (zie hieronder). Indien u vragen hebt over de procedure, gelieve dan de instantie te contacteren die uw aanvraag behandelt. De Ambassade van België in Bakoe komt niet tussen in de visumprocedure, behalve in bepaalde gevallen om een medisch attest of een tenlastenneming voor studenten te legaliseren (zie 'Belangrijke informatie' hieronder).

Algemene informatie over visumaanvragen voor België is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Gelieve de informatie op deze website aandachtig te lezen alvorens contact op te nemen met de overheden die hieronder zijn opgelijst.

 

Een visum aanvragen vanuit Azerbeidjan

Visa korte termijn (Schengenvisum) : Ambassade van Frankrijk in Bakoe

Visa lange termijn (meer dan 3 maanden): Consulaat-Generaal van België in Istanboel. Belangrijk: uw aanvraag voor een lange termijn visum moet via het VFS-centrum ingediend worden.

 
Een visum aanvragen vanuit Georgië

Visa korte termijn (Schengenvisum): Ambassade van Nederland in Tbilisi  

Belangrijk : in lijn met het akkoord voor visumliberalisering tussen de EU en Georgië zijn Georgische onderdanen met een biometrisch paspoort vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Desalniettemin dienen reizigers toch een aantal verplichte documenten mee te brengen. Meer informatie aangaande de wettelijk vereiste documenten is hier beschikbaar. De richtlijnen betreffende de maximumduur van het verblijf (max. 90 dagen binnen een periode van 180 dagen) zijn ook van toepassing op Georgische staatsburgers. Vanaf november 2023 moeten Georgische reizigers voor hun reis een 'travel authorization' aanvragen via ETIAS.

Visa lange termijn (meer dan 3 maanden): Consulaat-Generaal van België in Istanboel. Belangrijk: uw aanvraag voor een lange termijn visa moet via het VFS-centrum ingediend worden.

 
Een visum aanvragen vanuit Turkmenistan

Visa korte termijn (Schengenvisum): Ambassade van Duitsland in Ashgabat

Visa lange termijn (meer dan 3 maanden): Consulaat-Generaal van België te Istanboel .Belangrijk: uw aanvraag voor een lange termijn visa moet via het VFS-centrum ingediend worden.

 

Important information

Medische attesten

Indien u een medisch attest nodig hebt voor uw visumaanvraag, raden we aan om een afspraak te maken bij één van de volgende erkende dokters. Medische attesten die ondertekend werden door een erkende dokter, moeten niet gelegaliseerd worden door de Ambassade van België in Baku. Indien de dokter niet erkend is door de Ambassade, moet de handtekening wel gelegaliseerd worden.

Azerbaijan

International SOS Clinique
Dr. Farah Mammadova
Dr. Jamila Huseynli
Dr. Jamila Rzayeva
1 Yusif Safarov Street Khatai District - Baku
Tel: +994 12 489 54 71
https://www.internationalsos.com/locations/cis/azerbaijan

Georgia

Mediclub Georgia
Dr. Eka Mikaberidze
Dr. Natalie Goguadze
22 A, Tashkenti St, Tbilisi 0160, Georgië
+995 32 225 19 91
http://mcg.ge/
 

Tenlastenneming (bijlage 32)

Studenten moeten bewijzen dat ze beschikken over voldoende bestaansmiddelen om hun verblijf, studies, medische en repatriëringskosten te dekken. Het bewijs hiervan kan, onder andere, op de voglende manieren worden geleverd:

  • een beurs
  • storting van het vereiste bedrag op een geblokkeerde rekening die door de student en de onderwijsinstelling wordt beheerd (contacteer de onderwijsinstelling voor meer informatie)
  • een tenlastenneming (bijlage 32), waarbij een derde persoon zich ten aanzien van de Belgische Staat garant stelt voor de student

Indien u gebruik wilt maken van een tenlastenneming (bijlage 32) en de garant is een onderdaan van Azerbeidzjan, Georgië of Turkmenistan, dan zal de Belgische Ambassade in Baku nagaan of alle voorwaarden zijn vervuld, en nadien de handtekening van de garant legaliseren. Belangrijk: indien de garant een onderdaan is van  Azerbeidzjan, Georgië of Turkmenistan, moet hij/zij een familielid zijn van de student tot maximum de derde graad.

De bijlage 32 is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, in het Nederlands of in het Frans. Studenten worden aangemoedigd om de voorwaarden om garant te zijn grondig door te nemen. Indien u een bijlage 32 wenst te gebruiken als bewijs van voldoende bestaansmiddelen, moet u of uw garant contact opnemen met de Ambassade via baku@diplobel.fed.be.